Wat zijn mobilofoons?

Is het een portofoon of een mobiel? Of een telefoon? Wellicht kwam deze vraag in je op bij het lezen van het woord ‘mobilofoon’. Het heeft in ieder geval te maken met het communiceren tussen een of meerdere personen. Lees snel verder en ontdek wat mobilofoons precies zijn en hoe deze zijn ontstaan.

De geschiedenis van mobilofoons

De mobilofoon bestaat al een aantal jaar. Deze werd namelijk uitgevonden in de jaren 30. Toentertijd werd het enkel voor militaire doeleinden gebruikt. Later gebruikten dienstverleningen en het bedrijfsleven ook de mobilofoon. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd er veel gecommuniceerd met de mobilofoon. Toch was dit communicatiemiddel voor deze tijd nog niet bijzonder populair. Pas na de Tweede Wereldoorlog maakten de mobilofoons een echte opmars en werd het gezien als een algemeen en landelijk communicatiemiddel.

De mobilofoons als communicatiemiddel

Een mobilofoon is een radiotelefoon. Dit middel wordt voornamelijk gebruikt in voertuigen. Zo kunnen er verbindingen gemaakt tussen verschillende andere voertuigen en kan er contact worden gelegd met een basisstation. Denk hierbij aan basisstations als meldkamers bij de brandweer of de ambulance of gestationeerde ruimtes voor beveiliging.

Zenden en ontvangen

De mobilofoons waren, in tegenstelling tot wat we tegenwoordig gewend zijn met onze smartphones, communicatiemiddelen waarbij nog niet veel mogelijk was. Zo kon de mobilofoon niet tegelijkertijd zenden en ontvangen. Dit zorgde voor veel ruis in de communicatie. Er kon geen verbinding tot stand worden gebracht, tenzij er een telefoniste aanwezig was die oproepen beantwoorde. Ook was toen nog veel informatie nog niet beschikbaar, zoals de plek van de zender of de ontvanger en het einde van een gesprek. Zo moesten gebruikers van de mobilofoon het woord ‘over!’ aan het einde van hun zin zeggen om duidelijk te maken dat de gebruiker ‘aan de andere kant van de lijn’ zijn zegje kon doen.

Wat is digital signage?

Digital signage, misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien ook niet. Digital signage is namelijk een nieuwe vorm van digitale communicatie. Hierbij worden er schermen ingezet om verschillende boodschappen weer te geven. Je hebt vast wel eens ergens in een winkel, wachtruimte of restaurant een scherm zien ophangen waar dan verschillende informatie en/of advertenties op vertoond werden. Het voordeel van digital signage is dat het op iedere plek en ieder tijdstip mogelijk is. Daarnaast kan het vertoonde materiaal volledig worden aangepast aan de doelgroep.

Een laagdrempelige manier van communiceren

Een groot voordeel van digital signage is dat het een erg laagdrempelige manier van communiceren is. Dit komt omdat mensen tegenwoordig zo gewend zijn aan het verkrijgen van informatie via beeldschermen, zoals televisie, computer en smartphones. Veel mensen zien het kijken naar een scherm ook als een vorm van vermaak of tijdverdrijf. Op deze manier komt de boodschap die je wilt overbrengen via digital signage niet opdringerig over en is het voor veel mensen een meer natuurlijke manier van informatie vergaren dan bijvoorbeeld via een poster of flyer.

Digital signage als interne communicatie

Digital signage kan ook gebruikt worden als intern communicatiemiddel binnen bedrijven. Informatie als nieuwe productinformatie, interne mededelingen, jubilea en verjaardagen en roosterwijzigingen kunnen via digital signage worden gecommuniceerd. In een luidruchtige werkomgeving kan digital signage ook worden ingezet als vervanger van een intercom. Deze manier van interne communicatie zorgt voor een grote betrokkenheid onder de medewerkers. Bovendien geeft het de mogelijkheid om bepaalde informatie via een ongedwongen manier binnen te krijgen. Dit heeft als gevolg dat deze informatie vaker wordt gelezen dan via een traditionele manier van interne communicatie.