Wat zijn mobilofoons?

Is het een portofoon of een mobiel? Of een telefoon? Wellicht kwam deze vraag in je op bij het lezen van het woord ‘mobilofoon’. Het heeft in ieder geval te maken met het communiceren tussen een of meerdere personen. Lees snel verder en ontdek wat mobilofoons precies zijn en hoe deze zijn ontstaan.

De geschiedenis van mobilofoons

De mobilofoon bestaat al een aantal jaar. Deze werd namelijk uitgevonden in de jaren 30. Toentertijd werd het enkel voor militaire doeleinden gebruikt. Later gebruikten dienstverleningen en het bedrijfsleven ook de mobilofoon. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd er veel gecommuniceerd met de mobilofoon. Toch was dit communicatiemiddel voor deze tijd nog niet bijzonder populair. Pas na de Tweede Wereldoorlog maakten de mobilofoons een echte opmars en werd het gezien als een algemeen en landelijk communicatiemiddel.

De mobilofoons als communicatiemiddel

Een mobilofoon is een radiotelefoon. Dit middel wordt voornamelijk gebruikt in voertuigen. Zo kunnen er verbindingen gemaakt tussen verschillende andere voertuigen en kan er contact worden gelegd met een basisstation. Denk hierbij aan basisstations als meldkamers bij de brandweer of de ambulance of gestationeerde ruimtes voor beveiliging.

Zenden en ontvangen

De mobilofoons waren, in tegenstelling tot wat we tegenwoordig gewend zijn met onze smartphones, communicatiemiddelen waarbij nog niet veel mogelijk was. Zo kon de mobilofoon niet tegelijkertijd zenden en ontvangen. Dit zorgde voor veel ruis in de communicatie. Er kon geen verbinding tot stand worden gebracht, tenzij er een telefoniste aanwezig was die oproepen beantwoorde. Ook was toen nog veel informatie nog niet beschikbaar, zoals de plek van de zender of de ontvanger en het einde van een gesprek. Zo moesten gebruikers van de mobilofoon het woord ‘over!’ aan het einde van hun zin zeggen om duidelijk te maken dat de gebruiker ‘aan de andere kant van de lijn’ zijn zegje kon doen.